اسپانسری جشن رژیم درمانگران – تهران

  • سپانسری جشن رژیم درمانگران تهران-اسفند97

شرکت نویان مد به عنوان یکی از اسپانسرهای جشن رژیم درمانگران97 تهران که با همکاری تاش تهران برگزار گردید حضوری پر رنگ داشت . این مراسم در سالن همایش انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار گردید که استقبال شرکت کنندگان از این جشن و غرفه ی نویان مد شایان توجه بود.

2019-09-28T19:09:54+00:00