حضور در جشن رژیم درمانگران – اصفهان

در روز چهارشنبه مورخ پانزدهم اسفند ماه مصادف با روز رژیم درمانگران  در تالار دکتر شریعتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جشن با شکوهی با حضور دانش آموختگان و دانشجویان تغذیه و مدیران عالی رتبه استان برگزار گردید. که در این مراسم نیز غرفه ی شرکت نویان مد پذیرای شرکت کنندگان بوده و با اهدای بخشی از جوایز جشن آنان را همراهی نمود.

2019-09-28T19:09:18+00:00