جلسات بازآموزی ویژه شرکت کنندگان در کارگاهها

  • جلسات بازآموزی ویژه شرکت کنندگان در کارگاهها

برگزاری جلسه ی بازآموزی کار با دستگاه کویتیشن و آر اف در شرکت نویان مد با همکاری انجمن تغذیه اصفهان- فروردین 98

شرکت نویان مد با همکاری تاش اصفهان اقدام به برگزاری آموزش های تخصصی کار عملی با دستگاه های کمک لاغری ویژه خریدارن نمود. این کارگاه با توجه به فاصله زمانی کارگاه شهریورماه و نیاز به مرور مطالب در فروردین 98 برگزار گردید.

2019-09-28T19:05:57+00:00