همراهی شرکت نویان در پنجمین گردهمایی روسای تاش ها به میزبانی تاش قزوین

  • همراهی شرکت نویان در پنجمین گردهمایی روسای تاش ها به میزبانی تاش قزوین

پنجمین جلسه هم اندیشی تاش های کل کشور روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۱ به میزبانی تاش قزوین برگزار شد.

2019-09-28T19:26:28+00:00