مشارکت در کارگاه مقدماتی کار با دستگاه های کمک لاغری

  • مشارکت در اجرای کارگاه مقدماتی کاربادستگاه های کمک لاغری دراصفهان

کارگاه مقدماتی دستگاه های کمک لاغری با تدریس استاد گرامی جناب آقای دکتر قمی، و حضور ویژه جناب آقای دکتر صفوی استاد محترم دانشکده تغذیه اصفهان، تاش اصفهان، مسولین محترم واحدتغذیه

معاونت درمان و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تیرماه 97 با اسپانسری شرکت نویان مد برگزار گردید .

2019-09-28T19:19:16+00:00