برگزاری کارگاه پیشرفته کار با دستگاه های کمک لاغری – اصفهان

کارگاه پیشرفته کار با دستگاه های کمک لاغری در تاریخ 9/9/1397 با حضور ۶۴ نفر از کارشناسان تغذیه در سالن همایش های سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری استان اصفهان با همکاری شرکت نویان مد و باتدریس آقای دکتر مجیدحسن قمی وآقای دکترانتظاری برگزار گردید.
در ابتدای جلسه ریاست تاش،آقای حمیدرضا طغیانی به ارائه گزارش مختصر از عملکرد انجمن پرداختند سپس اساتید به ارائه سرفصل ها و مطالب آموزشی مرتبط پرداختند.

در قسمت عملی ، شرکت کنندگان به سه گروه تقسیم شده و آموزش عملی کار با دستگاه های کمک لاغری توسط آقای دکتر قمی، آقای خسروانی، خانم اصلانی و خانم سبکتکین ارائه گردید و در پایان گواهی مربوط به این دوره برای شرکت کنندگان صادر شد.
شایان ذکراست با پیگیری های به عمل آمده توسط هیات رییسه تاش اصفهان،این دوره با کسب ۳ امتیازبازآموزی برگزارشد.

2019-09-28T19:18:10+00:00