حضور پرشور نویان مد بعنوان اسپانسر پانزدهمین کنگره تغذیه

  • حضور پرشور شرکت نویان مد به عنوان اسپانسرسومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران

کنگره تغذیه ایران در آذز ماه 97 که با حضور پژوهشگران و دانشمندان خارجی همزمان با کنگره بین‌المللی تغذیه برگزار می‌شود، بی‌تردید یکی از مهم‌ترین رخدادهای علمی در حوزه علوم تغذیه در کشور و در منطقه است؛ چراکه طی آن پژوهشگران، محققین و سیاستگذاران، تجربیات و آخرین دستاوردهای علمی خود را در زمینه مشکلات غذا و تغذیه به بحث و تبادل نظر می‌گذارند. این کنگره با هماهنگی و همکاری انجمن تغذیه ایران و انجمن علمی تغذیه ایران در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار گشته که حضور پررنگ شرکت نویان مد در این جمع شایان توجه گردید.

2019-09-28T19:16:03+00:00