مدالیتۀ Shock Wave2019-08-21T11:46:16+00:00

Shockwave Therapy

موج شاک موجی است که از طریق فشرده‌سازی مکانیکی ناگهانی محیطی که در آن حرکت می‌کند، ایجاد می‌شود. امواج شاک بسته به الگوی انتشارشان به دو دسته تقسیم می‌شوند: متمرکز و غیر متمرکز. امواج غیرمتمرکز که به آن‌ها امواج رادیال (شعاعی) می‌گویند، به صورت پنوماتیکی با استفاده از هوای فشرده تولید می‌شوند. از هوای فشرده برای شتاب دادن به یک پرتابه به سوی یک اپلیکاتور جامد که در تماس با سطح پوست روی بافت آسیب دیده است، استفاده می‌شود. در دستگاه‌های مراقبت زیبایی از امواج شاک رادیال استفاده می‌شود. ایجاد تکراری و متناوب امواج شاک، انرژی مکانیکی تولید می‌کند که به حذف عوامل ناهمواری سطح پوست کمک می‌کند و منجر به بهبود قابل توجهی در ظاهر پوست شامل اسکارها و ترک‌های پوستی می‌شود.

امواج شاک Shockwaves

موج شاک موجی است که از طریق فشرده‌سازی مکانیکی ناگهانی محیطی که در آن حرکت می‌کند، ایجاد می‌شود. امواج شاک بسته به الگوی انتشارشان به دو دسته تقسیم می‌شوند: متمرکز و غیر متمرکز. امواج غیرمتمرکز که به آن‌ها امواج رادیال (شعاعی) می‌گویند، به صورت پنوماتیکی با استفاده از هوای فشرده تولید می‌شوند. از هوای فشرده برای شتاب دادن به یک پرتابه به سوی یک اپلیکاتور جامد که در تماس با سطح پوست روی بافت آسیب دیده است، استفاده می‌شود. در دستگاه‌های مراقبت زیبایی از امواج شاک رادیال استفاده می‌شود. ایجاد تکراری و متناوب امواج شاک، انرژی مکانیکی تولید می‌کند که به حذف عوامل ناهمواری سطح پوست کمک می‌کند و منجر به بهبود قابل توجهی در ظاهر پوست شامل اسکارها و ترک‌های پوستی می‌شود.

مشخصه‌های شکل موج شاک Waveform Characteristics

شکل زیر شکل موج کلی مربوط به امواج شاک را نشان می‌دهد. این شکل موج با یک فاز تراکم و یک فاز تصاعد که به دنبال آن می‌آید، مشخص می‌شود. در شکل زیر، فشار قلۀ مثبت (P+) به صورت تفاوت بین بیشینه فشار قلۀ مثبت موج شاک و فشار محیطی (مبنا) تعریف می‌شود. P+ فشار مثبت بیشینۀ اعمال شده در طول فاز تراکم شاک‌ویو را نشان می‌دهد. از طرف دیگر، فشار قلۀ منفی (P-) به کمینه فشار قلۀ منفی اعمال شده در طول فاز تصاعد موج شاک مربوط می‌شود. فشار معمولاً با واحد مگاپاسکال (MPa) یا bar اندازه‌گیری و بیان می‌شود که bar 10 معادل با MPa 1 است. زمان خیز (RT) به صورت فاصله زمانی افزایش P+ از خط مبنا تا مقدار قله تعریف می‌شود.

مکانیسم دستگاه Shockwave

در سیستم‌های مولد امواج شوکی بالیستیک، منبع اصلی تولید انرژی کینتیک یک کمپرسور هوای فشرده است که جریان هوای پر فشار از طریق یک لوله رابط انتقال می‌یابد. ژنراتور شاک‌ویو شامل هوای فشرده می‌باشد که سریعاً یک پرتابه را شتاب می‌دهد که به سطح اثر اپلیکاتور برخورد می‌کند و یک موج شاک تولید می‌کند (شکل زیر را مشاهده فرمایید). ناگهان این موج به صورت شعاعی (مانند شعاع یک دایره) در بافت‌ها انتشار پیدا می‌کند که امواج شاک غیرمتمرکز را نتیجه می‌دهد.

مکانیسم Ultrasonic Lipo Cavitation

پیش از شاک‌ویو: سلول‌های چربی بزرگ به سمت بالا به سمت سطح پوست برآمدگی ایجاد می‌کنند و به پوست ظاهری به اصطلاح پوست پرتغالی می‌دهند. فیبرهای عمودی غیر الاستیک بافت همبندی در طول بافت چربی محیطی کش نمی‌آیند که منجر به ایجاد گودی نامطلوب می‌شود. همچنین گردش خون محلی به صورت قابل توجهی کاهش می‌یابد.
در حین شاک‌ویو: امواج آکوستیک نوسانی به بدن اعمال می‌شوند. بافت‌های همبندی شل می‌شوند و استحکام لایۀ اپیدرم پوست افزایش می‌یابد. گردش خون در بافت به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. تولید کلاژن تحریک می‌شود که منجر به تقویت لایه‌های درم و اپیدرم پوست می‌شود.

پس از شاک‌ویو: نتایج شاک‌ویو عبارتند از بهبود استحکام و بازیابی الاستیسیتۀ طبیعی پوست و بافت همبندی، همراه با بهبود قابل مشاهده و طولانی مدت در صاف و هموار بودن پوست