مدالیته US Cavitation2019-08-21T11:43:10+00:00

US Cavitation Therapy

کویتیشن یا حفره‌سازی به معنای تشکیل حفره‌های بخار (حباب‌ها) است که در نتیجۀ وارد آمدن نیروهایی به مایع به وجود می‌آیند. این پدیده معمولاً وقتی رخ می‌دهد که یک مایع تحت تغییرات سریع فشار قرار می‌گیرد که موجب ایجاد حفره‌ها در مایعی می‌شود که فشار آن نسبتاً کم است. زمانی که این تغییرات فشار روی مایعی با فشار بالاتر اعمال شود، حفره‌های به وجود آمده می‌ترکند و می‌توانند یک موج شوک (Shock Wave) شدید تولید کنند.

مکانیسم Ultrasonic Cavitation

Cavitation یکی از آثار غیر حرارتی امواج اولتراسوند می‌باشد. این نوع از کویتیشن زمانی رخ می‌دهد یک مایع در معرض یک موج صوتی قرار گیرد. امواج صوتی معمولاً تغییرات فشار را از طریق مایع ایجاد می‌کنند و اگر این تغییرات فشار به اندازۀ کافی بزرگ باشد، حفره‌ها رشد خواهند کرد. بنابراین حباب کوچک (منبسط و منقبض) به حرکت درمی‌آید.

مکانیسم Ultrasonic Lipo Cavitation

کویتیشن چربی یک پدیدۀ طبیعی مبتنی بر اولتراسوند فرکانس پایین (20 تا 60 کیلوهرتز) است. با افزایش توان ورودی، حباب‌های کوچک شروع به تشکیل شدن در محل‌های مرکزی می‌کنند. این حباب‌ها طی فاز ترقیق موج صوت، رشد می‌کنند و سپس در فاز تراکم، محتوای حباب‌ها به کم‌ترین شعاع فشرده می‌شود؛ جایی که حباب فرومی‌پاشد و موج شوک شدید آزاد شده از آن در محیط منتشر می‌شود. این پدیده، شامل تشکیل، رشد و فروپاشی گازها و حباب‌های بخار، کویتیشن (کاویتاسیون) نامیده می‌شود. انرژی ناشی از این پدیده به شکل گرما (اثر جزئی) و موج فشار (اثر عمده) آزاد می‌شود. از آنجایی که غشای سلول‌های چربی، ظرفیت ساختاری برای مقاومت در برابر ارتعاشات ندارند، اثر ناشی از کویتیشن به راحتی آن‌ها را می‌شکند. این پدیده می‌تواند به طور مؤثر چربی سخت و عمیق را در هم بشکند. سپس لیپوسیت‌های مختل شده توسط سیستم لنفاوی متابولیزه می‌شوند و از طریق کانال‌های تخلیه، زه‌کشی اسیدهای چرب، مواد زاید و سموم توسط سیستم لنفی حذف می‌شوند.

تعداد و سایز حباب‌های Cavitation

سایز حباب‌های کویتیشن به فرکانس اولتراسونیک بستگی دارد. تعداد حباب‌های کویتیشن به فرکانس اولتراسونیک و توان اولتراسونیک بستگی دارد. فرکانس‌‌های بالاتر، حباب‌های کوچک‌تری نسبت به فرکانس‌های پایین‌تر ایجاد می‌کنند. این موضوع حداقل تا حدی ناشی از این واقعیت است که به دلیل افزایش طول موج در فرکانس‌های پایین، حباب‌ها زمان بیش‌تری برای رشد کردن دارند و بنابراین پیش از این که منفجر شوند، بزرگ‌تر می‌شوند. نمودار زیر، رابطۀ بین فرکانس و سایز حباب را نشان می‌دهد.

افزایش فرکانس اولتراسونیک با ثابت نگه داشتن توان اولتراسونیک، منجر به ایجاد تعداد بیش‌تری از حباب‌های کوچک‌تر می‌شود.
انرژی مورد نیاز برای تولید یک حباب کویتیشن و به نوبۀ خود، انرژی آزاد شده از منفجر شدن آن، مستقیماً به سایز حباب بستگی دارد. حباب‌های کویتیشن بزرگ‌تر به انرژی بیش‌تری برای تولید شدن نیاز دارند و در نتیجه، مقدار انرژی بیش‌تری از منفجر شدن آن‌ها آزاد می‌شود.
در فرکانس بالا و توان پایین، زمان رشد حباب ها محدود بوده و قدرت برای انفجار آنها به میزان کافی نیست بنابر این یک موج اولتراسوند با توان پایین و فرکانس بالا (1 تا 3 مگاهرتز) سبب تشکیل حباب های میکرونی و نوسان آنها(کویتاسیون پایدار) می گردد.
در مقابل یک موج با توان بالا فرکانس پایین( 20 تا60 کیلوهرتز) سبب تولد، رشد، انقباض و فرو پاشی حباب ها در بافت می شود(کویتاسیون ناپایدار)

Cavitation در تناسب اندامCavitation

با توجه به مطالب اخیر، سیستم های اولتراسوند درمانی، معمولا مولد امواج با فرکانس بالا و توان پایین بوده و با بهره گیری از اثر کویتاسیون پایدار به خرد کردن بافت های چربی و شکستن چربی ها می پردازند.

عمق نفوذ Cavitation

فرکانس اولتراسونیک پایین‌تر، منجر به افزایش عمق نفوذ کویتیشن می‌شود؛ و بالعکس

علت استفاده از ژل در Cavitation

میزان بازگشت امواج اولتراسوند با اختلاف امپدانس اکوستیک بین دو محیط رابطه مستقیم دارد. در هنگام درمان مقداری از هوا بین هندپیس و بدن بیمار وجود دارد. استفاده از ژل به منظور به حداقل رساندن این میزان از هواست. از آنجایی که اختلاف امپدانس اکوستیک هوا و بدن بسیار زیاد است، استفاده از ژل موجب انعکاس کمتر و عبور بیشتر امواج از بدن می گردد.